Про заходи протидії проявам корупції та здійснення контролю за додержанням антикорупційного законодавства у виконавчому апараті районної ради

 

КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
 ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
від 05.01.2012 року №1
      м. Ковель
 
Про заходи протидії проявам корупції
та здійснення контролю за додержанням
антикорупційного законодавства у виконавчому
апараті районної ради

 

           З метою вивчення та забезпечення безумовного виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії проявам корупції», усунення підґрунтя проявам корупції, активізації роботи у цьому напрямку, відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

   1. Покласти виконання обов’язків з організації роботи з питань запобігання і протидії проявам корупції у виконавчому апараті районної ради на керуючого справами районної ради Броїла Андрія Петровича.
  2. Затвердити заходи Ковельської районної ради щодо організації виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (додаються).
  3. Завідувачу організаційним сектром Олексюк Олені Степанівні оприлюднити це розпорядження на офіційному веб – сайті Ковельської районної ради.
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Голова районної ради                                                                  П. Якубук

Броїло 514 61

 

 

Додаток

                                                       до розпорядження голови районної ради

                                                                             від 05 січня 2012 року №1

 

  

ЗАХОДИ
Ковельської районної ради щодо організації виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
 
                З метою  вивчення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечення його виконання у виконавчому апараті районної ради, депутатами районної ради, а також з метою усунення підґрунтя проявам корупції:
 
1.Провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради,  
 депутатів районної ради з питань вивчення основних положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
                       Керуючий справами районної ради.
 
2. На офіційному веб–сайті Ковельської районної ради розмістити рубрику "Запобігання та протидія корупції" та забезпечити наповнення зазначеної рубрики відповідними законодавчими, нормативно – правовими  та іншими матеріалами зазначеної тематики.
               Організаційний сектор виконавчого апарату районної ради,
                       загальний сектор виконавчого апарату районної ради.
3. Працівникам виконавчого апарату районної ради у разі виявлення корупційного правопорушення  чи   одержання  інформації  про  вчинення  такого  правопорушення посадовими особами органів місцевого самоврядування,  у межах своїх  повноважень  уживати заходів щодо   припинення   такого   правопорушення  та  негайно  письмово повідомляти про його вчинення спеціально  уповноважений  суб'єкт  у сфері протидії корупції.
                       Працівники виконавчого апарату районної ради.
4.Здійснювати антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування та в період її проходження.
                       Загальний сектор виконавчого апарату районної ради,                        конкурсна комісія виконавчого апарату районної ради.
5.Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" в частині припинення служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 20 зазначеного закону.
                       Керуючий справами районної ради, загальний сектор       виконавчого апарату  районної ради.
                      
6.Провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради, сільських, селищних голів та секретарів сільських та селищних рад щодо правильного заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
                       Керуючий справами районної ради,  організаційний сектор,    загальний    сектор   виконавчого апарату      районної ради.
7. При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб органу місцевого самоврядування ураховувати дотримання ними антикорупційного законодавства.
                       Керуючий справами районної ради, відділ обліку та звітності,  організаційний сектор, загальний     сектор  виконавчого апарату  районної ради,  голова атестаційної комісії.
8. Формувати у посадових осіб виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради, кадрового резерву виконавчого апарату районної ради усвідомлення про важливість і відповідальність служби в органах місцевого самоврядування, роз’яснювати їм правову відповідальність за корупційні правопорушення.
                       Керуючий справами районної ради, загальний      сектор  виконавчого апарату  районної ради,
9.Забезпечити постійне інформування населення про здійснювані заходи із запобігання та протидії корупції через засоби масової інформації та офіційний веб – сайт.
                       Організаційний сектор виконавчого апарату районної ради,  редакція газети "Вісті Ковельщини"

 

 

Copyright © Ковельська районна рада | Створено «Інтернет агентство Афіна»